bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole Nr 8 jest jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego
w Koninie i nie posiada osobowości prawnej.

A. Aktywa trwałe                                       - 474 229,19
I. Rzeczowe aktywa trwałe                        - 474 229,19
   1. Środki trwałe:
      a) budynki i lokale                                - 469 312,37
      b) urzadzenia techniczne i maszyny   - 4 916,82

B. Aktywa obrotowe                                 - 90 002,45
I. Zapasy                                                      - 793,69
  1. Materiały                                                - 793,69
  2. Towary                                                   - 0
II. Należności krótkoterminowe              - 16 593,99
III. Srodki pieniężne                                  - 70 614,77
  1. Srodki pieniężne na rachunkach
  bankowych                                               - 70 614,77

SUMA AKTYWÓW - 564 231,64

STAN NA DZIEŃ 31.12.2009r.Opublikował: Henryk Guzik
Publikacja dnia: 31.12.2014
Podpisał: Henryk Guzik
Dokument z dnia: 31.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 825