bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet

Sprawozdanie finansowe przedszkola za 2023r.


Bilans za rok 2023


Sprawozdanie finansowe przedszkola za 2019r.

Sprawozdanie finansowe.pdf


Sprawozdanie finansowe przedszkola za 2018r.

Bilans 2018
Informacja dodatkowa 2018 1 str
Informacja dodatkowa 2018 2 str
Informacja dodatkowa 2018 3 str
Rachunek zysków i strat 2018 1 str
Rachunek zysków i strat 2018 2 str
Zestawienie zmian funduszu 2018


BUDŻET PRZEDSZKOLA NR 8 NA 2010 ROK

Plan finansowy dochodów i wydatków przedszkola na 2010 rok wynosi: 1.391.392,92 zł

W/w kwota przeznaczona jest na:

> wynagrodzenia osobowe pracowników;
> składki na ubezpieczenia społeczne;
> składki na Fundusz Pracy;
> bieżące utrzymanie obiektu przedszkola;
> opłaty za media ( woda, energia cieplna i elektryczna);
> bieżące remonty;
> zakup wyposażenia;
> zakup środków czystości;
> zakup materiałów biurowych;
> zakup pomocy dydaktycznych;
> szkolenia pracowników niepedagogicznych;
> dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli; zakup srodków żywności;Opublikował: Henryk Guzik
Publikacja dnia: 11.05.2020
Podpisał: Henryk Guzik
Dokument z dnia: 31.12.2014
Dokument oglądany razy: 2 093