bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny


PRZEDSZKOLE DZIAŁA NA PODSTAWIE:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst
jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
i rozporzadzeń wykonawczych do tej ustawy.
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst
jedn. Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami.
3. Uchwały Nr 325 Rady Miejskiej Konina z dnia 25 maja 1994r.
4. Statutu przedszkola

Organem prowadzącym Przedszkole Nr 8 jest Miasto Konin.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
Statut przedszkola >>> pobierz plikOpublikował: Henryk Guzik
Publikacja dnia: 24.01.2023
Podpisał: Henryk Guzik
Dokument z dnia: 31.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 970